Möödunud neljapäeval, 8. novembril 2018 saime Tartu Heaks poolt (Jüri-Ott Salm ja Jüri Kõre) kokku linnapea ja tema delegatsiooniga, et arutada meie ettepanekuid ja nende arvestamise võimalusi 2019. aasta eelarves.

VL Tartu Heaks ettepanekud:
– lasteaia kohatasude tõstmisest loobumine või nende viimine eelmis(t)e aasta tasemele. Urmas Klaasilt saime negatiivne tagasiside järgnevate põhjendustega: linnas on kõik hästi, kohad tagatud, järjekordi pole, aednike palgad tõusevad, volikogus on otsus tehtud, teisele ja kolmandale lapsele tasu alandatud, lapsevanema panuse osakaal lasteaedade kuludesse väheneb, era- ja munitsipaallasteaia tasud võrdsed, sisulise töö kvaliteet hea, tugispetsialistide olemasolu tagatud ja kvalifikatsioon head, plaanis kahe lasteaia renoveerimine. Sellele et Tartus on ühed kõrgemad tasud, saime ülevaate juba eelpool mainitud põhjustest ja tõdemuse, et kõik on hästi. Nõndaks et tuleval aastal lasteaeda suuremate kuludega.
– Tamme kooli investeeringud, sh lubadused teise vahetusega seotud tegevusteks; Tartus on vabu õpikohti ja seega saavad lapsevanemad viia oma lapsi sinna, samuti probleemiks sissekirjutused, mis ei põhine reaalsel elukohal (neid pidi Tamme koolis olema umbes ühe klassi jagu), kuid linnal pole legaalseid viise sellega tegelemiseks. Ei ole kavandatud täiendavaid kulusid järgmise aasta eelarvesse, va kõnniteed kooli ümbruses. Linnavalitsus on suhelnud Eesti Raudteega, et teha Tammelinnast Variku kooli minejatele teekonda turvaliseks – lahendust hetkel ei ole. Samuti on pikas perspektiivis ette näha täiendava kooli rajamine Tammelinna. 14. nov toimub kohtumine kooli hoolekoguga, et arutada…
– toetus kompenseerimaks kehvemates tingimustes toimivate/renoveerimata haridusasutuste toimimist (täiendavad võimalused väikesemahulisteks inventari seotusteks, külalisloenguteks, ringideks jms); Nimetati ära, et selle ettepaneku osas on vaja koolidirektoritelt tagasisidet. Küsime tagasisidet hoolekogudelt;
– täiendavate hooldekodu kohtade rajamine, sh EL meetme kasutamine, mis on mõeldud hooldekodude energiatõhususe parandamiseks; Öeldi, et toetus on kallis Tartu jaoks, kuid veel pole mõttest loobutud. Üheks viisiks olla koostöö erasektoriga ja et ega kõik hooldekogud peagi Tartus asuma.
– puudega lapse hooldajatoetuse suurendamine. Tõdeti, et neid lapsi on paarkümmend, kuid teema lahkamise pidime lõpetama, et minna volikogu istungile.

Nentisime, et nendes meile olulistes teemades linnavalitsusega klappi pole või et väga vähe.