7 months ago

Tartu Heaks

Esitasime täna Tartu Heaks, Sotsiaaldemokraatide, EKRE, ja VL Tartu Eest poolt #Tartuvolikogu istungil ettepaneku jätta kohatasud järgmisel aastal tõstmata - 2018. a tasemele ja siduda see lahti alampalgast. Linna eelarvele kulu 231 000 EURi, vahendeid linna tulubaasis on selleks piisavalt. Piisab vaid Tartu koalitsiooni tahtest. ... See MoreSee Less

View on Facebook

8 months ago

Tartu Heaks

Möödunud neljapäeval, 8. novembril 2018 saime Tartu Heaks poolt (Jüri-Ott Salm ja Jüri Kõre) kokku linnapea ja tema delegatsiooniga, et arutada meie ettepanekuid ja nende arvestamise võimalusi 2019. aasta eelarves.

VL Tartu Heaks ettepanekud:
- lasteaia kohatasude tõstmisest loobumine või nende viimine eelmis(t)e aasta tasemele. Urmas Klaasilt saime negatiivne tagasiside järgnevate põhjendustega: linnas on kõik hästi, kohad tagatud, järjekordi pole, aednike palgad tõusevad, volikogus on otsus tehtud, teisele ja kolmandale lapsele tasu alandatud, lapsevanema panuse osakaal lasteaedade kuludesse väheneb, era- ja munitsipaallasteaia tasud võrdsed, sisulise töö kvaliteet hea, tugispetsialistide olemasolu tagatud ja kvalifikatsioon head, plaanis kahe lasteaia renoveerimine. Sellele et Tartus on ühed kõrgemad tasud, saime ülevaate juba eelpool mainitud põhjustest ja tõdemuse, et kõik on hästi. Nõndaks et tuleval aastal lasteaeda suuremate kuludega.
- Tamme kooli investeeringud, sh lubadused teise vahetusega seotud tegevusteks; Tartus on vabu õpikohti ja seega saavad lapsevanemad viia oma lapsi sinna, samuti probleemiks sissekirjutused, mis ei põhine reaalsel elukohal (neid pidi Tamme koolis olema umbes ühe klassi jagu), kuid linnal pole legaalseid viise sellega tegelemiseks. Ei ole kavandatud täiendavaid kulusid järgmise aasta eelarvesse, va kõnniteed kooli ümbruses. Linnavalitsus on suhelnud Eesti Raudteega, et teha Tammelinnast Variku kooli minejatele teekonda turvaliseks - lahendust hetkel ei ole. Samuti on pikas perspektiivis ette näha täiendava kooli rajamine Tammelinna. 14. nov toimub kohtumine kooli hoolekoguga, et arutada...
- toetus kompenseerimaks kehvemates tingimustes toimivate/renoveerimata haridusasutuste toimimist (täiendavad võimalused väikesemahulisteks inventari seotusteks, külalisloenguteks, ringideks jms); Nimetati ära, et selle ettepaneku osas on vaja koolidirektoritelt tagasisidet. Küsime tagasisidet hoolekogudelt;
- täiendavate hooldekodu kohtade rajamine, sh EL meetme kasutamine, mis on mõeldud hooldekodude energiatõhususe parandamiseks; Öeldi, et toetus on kallis Tartu jaoks, kuid veel pole mõttest loobutud. Üheks viisiks olla koostöö erasektoriga ja et ega kõik hooldekogud peagi Tartus asuma.
- puudega lapse hooldajatoetuse suurendamine. Tõdeti, et neid lapsi on paarkümmend, kuid teema lahkamise pidime lõpetama, et minna volikogu istungile.

Nentisime, et nendes meile olulistes teemades linnavalitsusega klappi pole või et väga vähe.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 years ago

Tartu Heaks

Tartu volikogus otsustasime Est-Fori senistele arengutele ja valitsuse tegevusele ütelda ei ... See MoreSee Less

View on Facebook

1 years ago

Tartu Heaks

Tartu on Eesti ja maailma teadmiste kasvulava – ülikoolide linn, väärtustatud ja hoitud tema vaimu poolt. Tartlased ja tema külalised hoiavad neid väärtusi ja panustavad oma teadmistega siinse vaimsuse hoidmisse. Siin on pandud alus Eesti omariiklusele ja lõpetatud Soome kodusõda (Soome Vabariik sõlmis siin 1920. a rahulepingu Nõukogude Venemaaga kodusõja lõpetamiseks) – Tartus on sõlmitud Tartu rahu(d). Tartu ei ole üksi – ta kuulub maailma tuntumate ja väärikamate ülikoolilinnade hulka. Kindlasti on üheks väljakutseks olla ja jääda oluliseks ülikoolilinnaks, mis on ka tulevikus atraktiivne nii eestimaalastele kui ka väliskülalistele.
Tartu rahu on ühendanud eestimaalased ja ka soomlased. Tartu olemus ei tohiks juba loodud sidet kogu Eestiga kaotada. Üheks märgiliseks nüansiks on siinkohal, kuivõrd kuulatakse Tartu häält ja nõu täna ning tulevikus. Näiteks kas Eesti riigi avalik huvi on senisest paremate tehnoloogiate arendamine ja kasutuselevõtt? Üheks oluliseks verstapostiks saab siin puidurafineerimistehase kavandamise saaga ja küsimus, kas Tartu suhteliselt räsitud, kuid siiski roheline ja hubane keskkond saab hoitud või kujundatakse siinne piirkond tööstuslinnaga sarnaseks? Lisaks tööstuse arengutes Eesti nimel kaasarääkimisele on Tartu väljakutseks metsarahu sõlmimine!

Head Eesti Vabariigi 100. aastapäeva!
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 years ago

Tartu Heaks

Mõnikord ütleb üks pilt rohkem, kui tuhat sõna. Selline on siis 2011 aastast alates lasteaia kohatasu tõusu graafik Tartus. Vaadake ise ja jagage sõpradega. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Head uut ja edukat aastat! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Head vana aasta lõppu ja toredat aastavahetust! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliidu poolt esitatud eelnõu on täna arutlusel linnavolikogus. Otse vaadata saab siit:
www.tartu.ee/et/volikogu-istungid-ja-dokumendid#istungite-videod
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliit esitas eile volikogus oma esimese arupärimise:

Küsimus turuhoone ehituse planeerimisest

Mitmed projekteerimise ja ehitusega kursis olevad inimesed olid selle aasta kevadel skeptilised, et kas kiiruga projekteeritud ja juulis ehitustegevustega alguse saavale turuhoone renoveerimisele on mõistlik seada nii lühike valmismise periood. Tänaseks on selge, et esimene suurem viga planeerimises tehti mööbliga, loodame, et see jääb ka viimaseks.

Sellega seoses küsiksime:

1. Tartu Turu juhataja on öelnud, et mööblit ongi keeruline planeerida. Täpsemalt ei teatud planeerides seda kus milline kaupleja hakkab asuma, kes on ta kõrval, mitu meetrit on tal müügipinda ja kas tal on vahekäik. Kas teie kui toonane turu omaniku esindaja olete nõus turu juhi hinnanguga, et probleemi tuum on asjaolus, et mööblit ongi keeruline planeerida ja sellised asjad juhtuvad või tegi keegi kusagil siiski vea?

2. Sisearhitekti sõnul olid mööbli parameetrid lähteülesandes turu poolt ette antud ning letid on valitud just nimelt tellija nägemuse järgi.Kas te nõustute nendega, kes väidavad, et üheks probleemiks võis olla liigne kiirustamine lähteülesande koostamisel?

3. Milline on Teie hinnang, kas kõigi osapoolte paremates huvides oleks olnud turuhoone avamise edasi lükkamine ja tänaseks tehtud parandustööde eelnev teostamine?
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

PRESSITEADE

15.11.2017

Valimisliit “Tartu Heaks” sai hakkama tagasihoidliku eelarvega

Tartu linnavolikogus kolm kohta saanud valimisliit “Tartu Heaks” esitas enne tähtaega erakondade rahastamise järelevalve komisjonile oma kuluaruande. Valimisliidu „Tartu Heaks“ ühiskulude ja kandidaatide isiklike kampaaniakulude kogusumma jäi alla 15 000 euro. Tõenäoliselt on tegemist volikogusse saanud nimekirjade väikseima kampaaniaeelarvega.

Kohalikel valimistel oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad saavad kopsakat toetust riigieelarvest, mis annab erakondadele kohalikel valimistel suure eelise – toetuse partei keskkassast. Seevastu valimisliidu „Tartu Heaks“ tagasihoidlikest kampaaniakuludest üle poole tasusid kandidaadid oma taskust, lisa tuli annetuste näol sõpradelt ja mõttekaaslastelt. „Valimisliitudel on raske võistelda erakondadega, kes on endale eraldanud rahastuse riigieelarvest,“ lausus „Tartu Heaks“ esinumber ja uue linnavolikogu liige Jüri-Ott Salm. Kui erakonnad said nautida näiteks kohalike mehitatud kontorite tuge, siis „Tartu Heaks“ pidi isegi regulaarseteks omavahelisteks koosolekuteks kampaania käigus ühekordselt ruume rentima ja ei saanud kellelegi meeskonnast palka maksta. „Pidime oma sõnumit väikeste vahenditega valijateni viima ja ebavõrdses konkurentsis on isegi väike ime, et meie sõnum levis ning saime 7,3% häältest ja kolm kohta volikogus,“ lisas Salm.

Valimisliidud on varem juhtinud tähelepanu, et kui erakonnad saavad riigieelarvest toetust lähtuvalt Riigikogu valimiste tulemustele, siis ei ole õigustatud nende vahendite kasutamine kohalikel valimistel. "Kui poliitilised jõud viimast siiski praktiseerivad, siis tuleks rahastamisel arvestada ka kohalike valimiste tulemusi, ehk siis toetust hakkaksid saama kõik volikogudesse saanud valimisnimekirjad, sh valimisliidud," ütles valimisliitlane Vahur Kollom. "Kindlasti ei tohiks tõusta eraldatav kogusumma (5,4 miljonit eurot), lihtsalt praegune toetus tuleb ümber jagada võrdsemalt laiema ringi vahel, mis vähendaks natukenegi erakondade niigi suuri eeliseid valimisliitude ees," lisas Kollom.

Lisainfo:

Toomas Kalmus, tel.56619303, kalmus.t@gmail.com
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

PRESSITEADE
07.11.2017

Tartu Linnavolikogu jääb teisejärguliseks

Tartu linnavolikogus kolm kohta saanud valimisliidu "Tartu Heaks" üheks keskseks sõnumiks valimistel oli anda linna juhtimises keskne roll linnavalituse ja linnapea asemel volikogule ja selle esimehele. Tehes tänasel Tartu Linnavolikogu avaistungil Aadu Mustast volikogu esimehe, näitavad koalitsiooni moodustanud Reformierakond ja Keskerakond paraku, et soovivad näha volikogul vaid teisejärgulist rolli linnavalitsuse otsuste kinnitajana.

"Et volikogu hääl maksma panna, peab selle juht hommikust õhtuni selle nimel tööd tegema, mitte sõitma kord kuus Tallinnast Tartusse, et volikogu istungil haamriga linnavalitsuse koostatud eelnõud seaduseks koputada," lausus valimisliidu "Tartu Heaks" esinumber ja uue linnavolikogu liige Jüri-Ott Salm. Et Aadu Musta ületundidest säästa, on opositsioon valmis tänasel volikogu avaistungil üles seadma alternatiivset volikogu esimehe kandidaati.
Valimisliit peab kahetsusväärseks, et „kahe tooli“ seadusega on parteide keskkontoritel tekkinud laiemaid kohalike omavalitsuste tegevusse sekkumise võimalusi. „Kahe tooli“ seadus toob pärast äsjaseid kohalike volikogude valimisi paljud Riigikogu liikmed volikogudesse gastroleerima, hägustades võimude lahususe printsiipi.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliit arutleb! Fotod: Vahur Kollom. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Suur aitäh kõikidele valijatele! Valimisliit sai volikogus kolm kohta. Meie volikogu liikmed on: Merle Jääger, Jüri-Ott Salm ja Jüri Kõre. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Eesti Rahvusringhääling toetab erakonnastumist

Minu 90 aastane isa ütles, et ta lõpetas televiisorist valimiste tulemuste vaatamise, kuna räägiti valdavalt erakondadest, kuigi paljudes valdades ja linnades olid edukad hoopis valimisliidud. Tulemuste kajastamisel valimisliite ei eristatud. Võrdse kohtlemise puhul pidanuks võrdlema üksikkandidaatide, valimisliitude ja erakondade koondtulemust. Stuudiosse olid kutsutud üksnes erakondade esindajad. Reporterid külastasid erakondade valimispidusid. Erandiks oli vaid Savisaare ja Tegusa Tallinna liit, mida oli hea näidata kui valimisliitude läbikukkumist.
Kas selle põhjuseks on asjaolu, et Ringhäälingu nõukogus ei ole valimisliitude esindajaid või olid maksumaksjate raha eest korraldatud valimispeod rikkalikumad kui valimisliitude tagasihoidlikud kogunemised või oli põhjuseks midagi muud?
Jüri Ginter
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimiskampaania lõpuspurt on täies hoos. Ka loomariik on meile appi tulnud. 😉 ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliit teeb kampaaniat. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Head tartlased, kui leiate, et erakonnad ei pea juhtima ja kontrollima kõike ühiskonnas toimuvat, siis minge pühapäeval valima ja valige valimisliit Tartu Heaks. Hääletamata jättes tõstate erakondade toetust ja Tartut jäävadki juhtima erakondlikud huvid! Valimisliidu kandidaadid:
tartuheaks.ee/kandidaadid/
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

24 tundi on möödunud meie ettepaneku läkitamisest teistele valimisnimekrijadele. Hetkel on algatusega liitunud istuv opositsioon, linnapea ootab meid järgmisel nädalal kohvile ja Jarno Laur ütleb, et päris õige see asi välja ei paista. Heade kavatsuste protokolli sisu on järgmine:

Meie, allakirjutanud parteide ja valimisliitude esindajad, lubame võimalusel vältida linnale oluliste objektide valmimist aktiivsel kohaliku omavalitsuse, riigikogu või europarlamendi valmisperioodil. Linna ja riigi poolt osaliselt või täielikult rahastatud objektide avamisüritused aktiivsel valimisperioodil võivad toimuda ainult volikogu konsensuslikul otsusel.

Allakirjutanud:

Jüri-Ott Salm (Valimisliit Tartu Heaks)

Indrek Särg (EKRE)

Silver Kuusik (üksikkandidaat)

Peeter Laurson (IRL)
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliit tänamas volikogu liikmeid ja andmas kingitusi. Hiljem videokokkuvõttest selgub, mida volinikud kingituseks said. Foto: Vahur Kollom ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Sel ajal, kui linnavõim aktiivsel valimisperioodil avas Tartus järjekordset objekti, toimus ka Emajõe ääres järjekordne valimisliidu lindilõikamine. Peale seda aga seadsid Jüri-Ott Salm ja Sakari Neuvonen oma sammud turuhoone suunas, võtmaks allkirju heade kavatsuste protokollile, et tulevikus erakonnad ja valimisliidud loobuksid aktiivse valimisperioodi ajal hoonete ja rajatiste avamisest. Õhtul teeme ka videokokkuvõtte toimunust. Foto: Vahur Kollom ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

PRESSITEADE
12.10.2017
Valimisliit avab Sõpruse silla

Valimisliit Tartu Heaks taunib Tartu linnavõimu praktikat, kus valimiseelsele ajale on planeeritud hulgaliselt lindilõikamisi. Valimisliitlased teevad ettepaneku sellisest praktikast tulevikus loobuda ja esitavad vastavasisulise hea tahte kavatsuse protokolli kõigile erakondadele ja valimisliitudele, kes kandideerivad volikogusse. Protokollile allakirjutanud kinnitavad, et nad loobuvad tulevikus aktiivse valimisperioodi jooksul hoonete ja rajatiste avamisest.
Valimisliidu Tartu Heaks programmist ei leia kindlaid lubadusi uute suurehituste rajamiseks. Valimisliitlased peavad prioriteediks päästa lagunevad objektid nagu laululava, koolimajad, lasteaiad, teed ja pargid. Üheks suuremaks probleemiks, millele linnaeelarves täna vahendid puuduvad on Sõpruse sild. Valimisliit Tartu Heaks lubab järgneva nelja aasta jooksul silla renoveerida.
Kuna teada on, et võim võib rikkuda ka valimisliitlast, siis otsustas valimisliit Tartu Heaks ohtu maandada ja avab ilma suurema kärata n-ö ette ära Sõpruse silla. See võtab igasuguse võimaluse 2021 aasta valimistel valijate poolehoidu püüda suurejoonelise avamisega.
Linnapea Urmas Klaas väitis eile Postimehele, et „pole vahet kas objektid avatakse 15.augustil või 15.oktoobril. Küll on aga Tartu rahva seisukohalt oluline, et see avatakse esimesel võimalusel, kui tööd on tehtud”. Valimisliit mõtleb siinkohal veelgi progressiivsemalt ja väidab, et tööde valmimisest on olulisem otsuse langemise hetk. Valimisliit on otsustanud, et Sõpruse sild tuleb järgmise nelja aasta jooksul renoveerida.
Seega ootame kõiki 12.oktoobril, kell 12.00 Sõpruse silla avamisele Turuhoone lähistele, Emajõe äärde paadisilla juurde, kust kapten Sakari Neuvoneni juhatusel viiakse laevaga huvilisi Sõpruse sillaga tutvuma. Kohavalik on tingitud turvakaalutlustest. Sild on ebarahuldavas seisukorras ja selle liigne koormamine ei taga ürituse läbiviimiseks täit turvalisust.

Heade kavatsuste protokoll

Meie, allakirjutanud parteide ja valimisliitude esindajad, lubame võimalusel vältida linnale oluliste objektide valmimist aktiivsel kohaliku omavalitsuse, riigikogu või europarlamendi valmisperioodil. Linna ja riigi poolt osaliselt või täielikult rahastatud objektide avamisüritused aktiivsel valimisperioodil võivad toimuda ainult volikogu konsensuslikul otsusel.

Lisainfo: Toomas Kalmus, 56619303, kalmus.t@gmail.com
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliitlased ETV-s. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliit Vaksali avamisel. Lõikasime järjekordse lindi läbi. Kes ei vaata, see ei näe. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliitlased leidsid oma jalgrattaretkel täiesti ootamatu takistuse. Mida sellest kõigest nüüd arvata? ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliitlased mänguhoos. Eriti hea oli Jüri Ginteri löök peaga! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Kas teadsite, et Ihaste Seltsi juhatuse kirjale vastamiseks kulus Tartu linnavalitsusel 508 päeva ? Ei teadnud? Siis lugege edasi ...

poliitikapilt.blogspot.com.ee/2017/10/kaasamisest-tartu-moodi-uldplaneeringu.html
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Nädalavahetus oli valimisliidu jaoks sportlik. Meie liikmed võtsid osa linnamaratonist ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis mängiti erakondade ja valimisliitude esindajatega inimlauajalgpalli. Matšide tulemusena saavutasime kolmanda koha. Poodiumil soovime olla ka pärast valimisi. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimiste ajal tahetakse valijate poolehoidu võita lubadustega rajada uhkeid hooneid, sildu ja trammiterminale, mille maksumused ulatuvad kümnete miljonite eurodeni. Samal ajal on linnal seadusega seatud kohustused puudulikult täidetud. Lagunevad koolimajad, lasteaiad, teed ja sillad, laululava ning spordihooned. Linn peab arenema ja ehitama. Aga tänases olukorras, kus näiteks Sõpruse silla ehituseks ja idaringtee hoolduseks eelarves vahendid puuduvad, on meie hinnangul vastutustundetu alustada uute suurprojektidega enne kui olemasolev taristu pole rahuldavas seisukorras. Valimisliit tutvus olukorraga. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

5. oktoobril lõikas reformierakondlasest linnapea Kaarsilla taasavamise puhul sillal kaamerate ees linti läbi. Nädala pärast ootab linnapead lindilõikamine Turuhoones ja võimalik, et linte on veel ootele pandud. Valimisliit „Tartu Heaks“ ei pea heaks tooniks planeerida otse valimiste aktiivse eelhääletuse ajale suurejoonelisi lintide lõikamisi. Seni on see olnud rohkem Tallinna ja Keskerakonna pärusmaa, nüüd on aga taunitav komme ka Tartusse jõudnud. Valimisliitlased lõikasid tartlastena oma lindi läbi. Küsite miks? Vastus peitub videos. Head vaatamist. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Mina, Jüri-Ott Salm, kandideerin KOV 2017 valimistel Tartu linnas, valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas. Minu kandidaadinumber on 421.
Esimese poole elust olen elanud Tallinnas, teise poole Tartus, vahepeatusi on toimunud erinevates riikides ja mandritel. Tartuga sidusid mind Tartu Ülikool, samuti töö Eestimaa Looduse Fondis. 2013. a liitusin Vabakunna liikumisega ja osutusin valituks Tartu volikokku, mis avas hoopis uue pale Tartust.
Mõned olulised verstakivid minu volikogu tööst: selguse loomine haridusasutuste investeeringuvajadustes ja vastuseis lasteaia kohatasude kasvule; taastuvenergia osakaalu suurendamine; bussijaama planeeringu puhul seismine bussireisijatele paremate tingimuste loomise eest jpm.

Mulle olulised teemad:

Suurendada investeeringuid haridusse ja sellega seotud inimestesse, et koolielu kulgeks võimalikult heades tingimustes.
Liikumine mugavaks ja turvaliseks Tartu siseselt ja välistelt, rõhuga ühistranspordile ja kergliiklusele.
Tartu rohealade kasutuse mitmekesistamine.
Välistada võimalus, et siinse suurtööstuse arengud halvendaks linna kui ka terve Eesti keskkonnaseisundit.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliitlased kogunesid Kaarsilla juures, et minna rattaretkele. Enne aga lõigati sümboolselt oma lint läbi, mille osad lisatakse hiljem renoveerimist vajavatele objektidele Tartu linnas. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Tõnis Lukas: Jüri Kõre linnapeaks!

Tartu Linnavolikogu ei saa ilma Jüri Kõreta ettegi kujutada. Ta on sellesse koguaeg kuulunud ja peab kuuluma ka edaspidi, sest vaevalt on Tartu linnas üldse kedagi, kes linna asjadel läbi aegade nii põhjalikult silma peal on hoidnud. Kõre teab kõike ja räägib alati kaasa. Olles kuulunud viimase kolme kümnendi kõigisse linnavolikogu koosseisudesse on ta lisaks sotsiaalpoliitika valdkonnale, mille abilinnapea ta korduvalt on olnud, töötanud läbi ka kõik teised teemad. Oma arvamust Jüri vaka all ei hoia ja nii on tema mõtted mõjutanud linnavalitsuste tegevust ka siis, kui ta ise parasjagu valitsuskoalitsiooni kuulunud ei olegi. Ta armastab Tartu linna ning seepärast ei saa meie ühised probleemid teda ka kunagi külmaks jätta. Mina soovitan Jüri Kõret Tartu linnapeaks sel põhjusel, et tunnen tema efektiivset tegevust linnavalitsuse koosseisus ka lähedalt. Olin linnapea, kui Jüri oli 1996-1997 aastatel minu linnavalitsuse koosseisus sotsiaalvaldkonna abilinnapea. Olin tema töökindlusega ja kohusetundega siis väga rahul ja olen kindel, et need kvaliteedid pole temast kuhugi kadunud ning ta peaks nüüd kätt proovima ka linnapeana.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Täna, 5. oktoobril lõikab reformierakondlasest linnapea Kaarsilla taasavamise puhul sillal kaamerate ees linti läbi. Nädala pärast ootab linnapead lindilõikamine Turuhoones ja võimalik, et linte on veel ootele pandud. Valimisliit „Tartu Heaks“ ei pea heaks tooniks planeerida otse valimiste aktiivse eelhääletuse ajale suurejoonelisi lintide lõikamisi. Seni on see olnud rohkem Tallinna ja Keskerakonna pärusmaa, nüüd on aga taunitav komme ka Tartusse jõudnud. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks
View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Kas on hea toon planeerida otse valimiste aktiivse hääletuse ajale suurejoonelisi lintide lõikamisi? Mida arvate teie lintide läbilõikamisest aktiivsel valimisperioodil? Andke meile sellest palun teada, lisades kommentaari vastava postituse alla. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Valimiste aeg ei ole enam kaugel.

Vahur Kollom
Monika Haukanõmm: "Minge kindlasti valima, sest iga hääl loeb."
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Mina, Pepe Mardiste, kandideerin KOV 2017 valimistel Tartu linnas, valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas. Minu kandidaadinumber on 427.
Olen supilinlasest keskkonnakaitsja ja kodanikuühiskonna aktivist, kes Tartus sündinud, koolis käinud ja teadusmagistri kraadi kaitsnud. Soovin, et linna poolt tehtavad otsused oleks asjassepuutuvate huvilistega korralikult läbi arutatud, olgu huvilisteks siis linnaosaseltsid, koerapidajad või ametiühingud. Tartu peaks julgema sisse viia siduvate rahvahääletuste süsteemi.

Soovin, et Tartu oleks avatum. Linnavalitsus peab küsima ülikoolidelt ja ettevõtetelt, kuidas pakkuda paremat keskkonda, et elu edeneks. Toimiv lastehoid, roheluse säilitamine, transpordiühendused on näited lahendustest. Mõttetu konkurents naabervaldadega peab asenduma sooviga leida lahendusi koostööks näites hariduse või prügimajanduse valdkondades.

Toetasin eelmistel valimistel Vabakunda, olen olnud roheliste linnapeakandidaat ning töötanud nõunikuna Euroopa Parlamendis Brüsselis. Oman piisavalt kogemusi, et aidata valitaval Tartu volikogul näha sõprade ärihuvist või järgmistest valimistest kaugemale.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks
View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Mina, Elin Grigorovitsh, kandideerin KOV 2017 valimistel Tartu linnas, valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas. Minu kandidaadinumber on 434.
Olen põline tartlane. Kasvanud ja koolis käinud Tammelinnas. Lõpetanud Tartu Ülikoolis füsioteraapia eriala.
Töötanud olen nii tervise edendamise ja spordi valdkonnas kui ka Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuris. Abielus, 3 lapse ema.
Kandideerin volikokku, et toimuksid muutused Tartu linna juhtimises.
Luban valituks saades muuta linna juhtimine läbipaistvaks.
Seisan selle eest, et igal lapsel kuni põhikooli lõpuni oleks olemas võimalus osaleda huvialaringides.
Lõpetan Tartu rohealade täisehitamise ning tagan uute rohealade loomise Tartusse. Tartu on linn kus peab saama rahulikult pargipingil istuda ja sõbraga hetke nautida 🙂
Tartu Tahe viib edasi !
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks
View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Teede sanitaarremont.

Head tartlased. Käimas on kampaania, mille eesmärgiks on sotsiaalmeedia kaudu koguda infot nendest linnale kuuluva taristu (loe: hooned, sõiduteed, pargid jne) objektidest, mis vajaksid teie hinnangul kiiremas korras investeeringut.
Valimiste ajal tahetakse valijate poolehoidu võita lubadustega rajada uhkeid hooneid, sildu ja trammiterminale, mille maksumused ulatuvad kümnete miljonite eurodeni. Samal ajal on linnal seadusega seatud kohustused puudulikult täidetud. Lagunevad koolimajad, lasteaiad, teed ja sillad, laululava ning spordihooned. Linn peab arenema ja ehitama. Aga tänases olukorras, kus näiteks Sõpruse silla ehituseks ja idaringtee hoolduseks eelarves vahendid puuduvad, on meie hinnangul vastutustundetu alustada uute suurprojektidega enne kui olemasolev taristu pole rahuldavas seisukorras. Saatke teiegi meile pilte oma kommentaaridega. Lubame eelseisvates valimisdebattides need teemad lauale tõsta.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Amortiseerunud laululava.

Head tartlased. Käimas on kampaania, mille eesmärgiks on sotsiaalmeedia kaudu koguda infot nendest linnale kuuluva taristu (loe: hooned, sõiduteed, pargid jne) objektidest, mis vajaksid teie hinnangul kiiremas korras investeeringut.
Valimiste ajal tahetakse valijate poolehoidu võita lubadustega rajada uhkeid hooneid, sildu ja trammiterminale, mille maksumused ulatuvad kümnete miljonite eurodeni. Samal ajal on linnal seadusega seatud kohustused puudulikult täidetud. Lagunevad koolimajad, lasteaiad, teed ja sillad, laululava ning spordihooned. Linn peab arenema ja ehitama. Aga tänases olukorras, kus näiteks Sõpruse silla ehituseks ja idaringtee hoolduseks eelarves vahendid puuduvad, on meie hinnangul vastutustundetu alustada uute suurprojektidega enne kui olemasolev taristu pole rahuldavas seisukorras. Saatke teiegi meile pilte oma kommentaaridega. Lubame eelseisvates valimisdebattides need teemad lauale tõsta.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks
View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Amortiseerunud spordihooned.

Head tartlased. Käimas on kampaania, mille eesmärgiks on sotsiaalmeedia kaudu koguda infot nendest linnale kuuluva taristu (loe: hooned, sõiduteed, pargid jne) objektidest, mis vajaksid teie hinnangul kiiremas korras investeeringut.
Valimiste ajal tahetakse valijate poolehoidu võita lubadustega rajada uhkeid hooneid, sildu ja trammiterminale, mille maksumused ulatuvad kümnete miljonite eurodeni. Samal ajal on linnal seadusega seatud kohustused puudulikult täidetud. Lagunevad koolimajad, lasteaiad, teed ja sillad, laululava ning spordihooned. Linn peab arenema ja ehitama. Aga tänases olukorras, kus näiteks Sõpruse silla ehituseks ja idaringtee hoolduseks eelarves vahendid puuduvad, on meie hinnangul vastutustundetu alustada uute suurprojektidega enne kui olemasolev taristu pole rahuldavas seisukorras. Saatke teiegi meile pilte oma kommentaaridega. Lubame eelseisvates valimisdebattides need teemad lauale tõsta.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Tuleviku Viimsi eestvõttel toimus täna Tallinnas Katharinenthali kohvikus valimisliitude ümarlaud, kus kokkutulnud arutasid kohalike omavalitsuste korralduse seaduse (KOKS) teemal – miks on see ajale jalgu jäänud ja mis vajaks muutmist – ning otsustasid ühendada jõud, et ühiste ettepanekutega reaalselt edasi minna ja tulevikus kohalike omavalitsuste valitsemist läbipaistvamaks muuta.
Pealinnas toimunud ümarlaual osalesid valimisliitude esindajad Tartu linnast (Tartu Heaks), Pärnu linnast (Pärnu Ühendab), Viimsi vallast (Tuleviku Viimsi), Lääne-Harju vallast (Hea Tahe) ja Kuusalu vallast (Arenev Kuusalu vald). Ümarlaual selgus, et probleeme, millega valimisliidud Eesti eri paigus rahul ei ole, on rohkem kui üks. Kõigi ühine seisukoht oli, et tänane KOKS võimaldab kohatist laialivalgumist ja reeglitest möödavaatamist, mistõttu tuleks 1993. aastal vastu võetud seadus uuesti läbi vaadata ja selle punkte kaasajastada, alates hääletamissüsteemist, lõpetades revisjonikomisjonide tööga, et vähendada korruptsioonivõimalust kohalikes omavalitsustes.
Seaduse üks autor, jurist Jüri Ginter, kes ka ümarlaual osales, näeb täna lisaks olukorda, kus enamus ehk parteid sõidavad üle vähemuse ehk üksiküritajate ja valimisliitude. Eriti häiriv on seejuures asjaolu, et võimuparteid kasutavad riigieelarvelisi vahendeid ka kohalike valimiste reklaamikampaaniate rahastamiseks, millega üksiküritajad ja valimisliidud pole võimelised konkureerima.
Ehkki üleöö pole võimalik midagi muuta, näevad paljud tänased valimisliidud – ka need, kes ümarlauale ei jõudnud –, et oluline algatus elukorralduse muutmiseks ümarlaua kokkukutsumise näol on tehtud. Et sellega edasi minna, otsustati luua Valimisliitude Ümarlaud, mis koondab valimisliite üle Eesti. Lisaks luuakse hea kogemuse andmepank ning dokument, milles kaardistatakse kõik probleemid ja muutmist vajavad seadusepunktid. Ka otsustati, et pärast kohalike omavalitsuste valimisi saadakse uuesti kokku, et kõne all olnud teemadega edasi minna.
Ligi kolmetunnise arutelu lõpus allkirjastati kõigi osalejate poolt ka Ühiste Kavatsuste Kokkulepe, mis on liitumiseks avatud kõikidele valimisliitudele Eestis.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Mina, Vahur Põldsam, kandideerin KOV 2017 valimistel Tartu linnas, valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas. Minu kandidaadi number on 449.

Olen sündinud Tartus 1969. aastal. Ilmselt samal ajal hakkasin vaimustuma Tartu Vaimust! Alates 1995. aastast olen tihedalt seotud erivajadustega noorte õpetamisega Tartu Maarja Kooli kaudu. Tartu Ülikoolis lõpetasin eripedagoogika eriala. Elan koos 6-aastase tütrega otse Tartu südames. Liikleme põhiliselt jalgratastel, aga lumeperioodil kasutame aktiivselt sõiduvahendina kelku.
Teemad, millele pööran erilist tähelepanu:
1. Erivajadustega noorte haridus ja võimalused tööturul;
2.Roheline linn, kus on mugav ja ohutu liigelda ka jalgratta ja kelguga;
3.Eelkooliealiste laste arenguvõimalused.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Hea tartlane! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Head tartlased. Teeme algust kampaaniaga, mille eesmärgiks on sotsiaalmeedia kaudu koguda infot nendest linnale kuuluva taristu (loe: hooned, sõiduteed, pargid jne) objektidest, mis vajaksid teie hinnangul kiiremas korras investeeringut. Valimiste ajal tahetakse valijate poolehoidu võita lubadustega rajada uhkeid hooneid, sildu ja trammiterminale, mille maksumused ulatuvad kümnete miljonite eurodeni. Samal ajal on linnal seadusega seatud kohustused puudulikult täidetud. Lagunevad koolimajad, lasteaiad, teed ja sillad, laululava ning spordihooned. Linn peab arenema ja ehitama. Aga tänases olukorras, kus näiteks Sõpruse silla ehituseks ja idaringtee hoolduseks eelarves vahendid puuduvad, on meie hinnangul vastutustundetu alustada uute suurprojektidega enne kui olemasolev taristu pole rahuldavas seisukorras.
Valimisliidu poolt postitame igal järgmisel päeval ühe pildi objektist, mille olukorrale peab järgmine volikogu koosseis esimeses järjekorras lahendused leidma. Saatke teiegi meile pilte oma kommentaaridega. Lubame eelseisvates valimisdebattides need teemad lauale tõsta.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks
View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Pühapäev oli ilus päev!Minu esimene kampaania päev, vaadake kuidas läks! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Mina, Kristo Karu, kandideerin KOV 2017 valimistel Tartu linnas, valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas. Minu kandidaadi number on 439.
Edasi üheskoos ja üksikuti. Noore tartlasena näen palju võimalusi arendada olemasolevaid süsteeme ning ka leida lahendusi tulevastele probleemidele. Ma leian, et kogukonnad ei saa kollektiivselt saavutada oma eesmärke olles üksikute indiviididena nõrgad ja arad. Üksikisiku tugevdamiseks peab juba noorelt olema piisavalt haritust ja tahet läbi viia arengut oma mõjuväljas. Teiste kaaslaste tugevusi nähes saame ka enda elu parandamiseks indu ning näeme ka lõpuks enda tugevust. Tervishoius tegeledes näen liiga palju raisatud aega ja kulu. Sotsiaalses alas näen liiga palju mõistmatust ja seaduse lugemist. Peaksime sel sajandil jõudma sinnamaile lõpuks, et abivajaja ei peaks tõestama kõigile kuivõrd vaevatud ta on puhtalt abi saamiseks, vaid saaks ka enne kuristikku oma abi kätte, olgu see nii meditsiinis kui ka sotsiaalvaldkonnas laiemalt. Kohalikul tasandil saab luua esimesed töötavad eduka mudelid, hiljem ka üleriigiliselt. Niimoodi saame igaühe tuua ülespoole - tirime koos üksteist kõrgemale.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks
View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Mina, Ilmar Peeter Part, kandideerin KOV 2017 valimistel Tartu linnas, valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas. Minu kandidaadi number on 447.
Olen sündinud 1967. aastal Inglismaal. Tartus elan alates 1992. aastast. Hariduselt olen insener, aga leiba olen rohkem teeninud vabakutselise tõlkijana. Olen kolme lapse isa, kellest kaks käivad veel koolis.

Üle kümne aasta olen tegelenud kodanikuaktivistina säästva transpordi ja liikuvuse teemadega. Nüüd koolitan lapsi ja täiskasvanuid ohutus jalgrattasõidus ja jalgrattaehituses ning osalen Tartu Liiklejate Koja ja karlova Seltsi liikmena Tartu linna kergliiklusteede komisjoni töös.

Näen Tartu potensiaali jääda ja saada tõeliselt mõnusaks jalakäijate ja jalgratturite linnaks. Selleks on muu hulgas vaja jalgsi ja jalgrattaga liikujad linnaliikluses teineteisest eraldada, et luua mõlemale piisavalt head ja ohutud liikumistingimused.

Tahan tegutseda selle nimel, et linna strateegilised otsused oleksid läbipaistvad ja lähtuksid pikast perspektiivist - sellest, mida soovime oma lastele ja lastelastele pärandada, mitte hetkelistest ärihuvidest, poliitilistest dogmadest või isiklikest ambitsioonidest.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliidu esindajad on ennast Emajõe ääres sisse seadnud. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Mina, Erki Saksing, kandideerin KOV 2017 valimistel Tartu linnas, valimisliidu Tartu Heaks nimekirjas. Minu kandidaadi number on 452.
Olen sündinud 1987 aastal Tartus, tartlane alates aastast 2006.
Olen lõpetanud Eesti spordigümnaasiumi ehk Audentese Erakooli, tean kitsaskohtasid ja loodan et peatselt lõpetatakse pearahade süsteem. Kindlasti tuleb suurendada noorte saavutusspordi osatähtsust.
Kuuludes Eestimaa Roheliste erakonda, olen tuttav rohelise maailmavaatega.
Seisan elanikkonna vajaduste eest, sh. ka nende kelle arvamust tihtilugu ei arvestata – eakad, noored, vähekindlustatud ja erivajadustega inimesed aga kindlasti ka loomad ja taimed!
Erakondadeülese kodanikeühedusena suudame suurendada sisulist arutelu ja arvestame kodanike arvamust otsuste vastuvõtmisel.
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Vahur Kollom astus korraks Jüri Kõre sussidesse ja esindas valimisliitu vigursõidul.Täna toimus linnapeakandidaatide vigursõit. Esindasin valimisliitu Tartu Heaks. Kolmas koht. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valimisliit tänaval. Kristi Aria küpsetas Tartu heaks koogi. Linnarahvas kiidab. ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

Valmisliit Tartu Heaks suhtleb rahvaga! Külastage meid Turu silla juures, Soola tänava alguses! ... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks

PRESSITEADE
22.09.2017

Võidu pargist Raadil saagu Laste park!

22. septembril 2008 aastal tegi Europarlamendi president Hans-Gert Pöttering ettepaneku üleeuroopaliselt tähistada stalinismi ja natsismi kuritegude ohvrite mälestamispäeva. Täna, vastupanuvõitluse päeval peame tõdema, et hoiakud, et on “halb” kurjus ja “hea” kurjus ning nende vahel võrdusmärki panna ei saa, pole murdunud.

Sama hoiak paistab läbi ajakirjanike ja valimiskompassi koostajate küsimustest kohalikel valimistel kandideerijatele. Etteantud variantidest teeb küsimusele Raadi vabastaja monumendi tuleviku kohta kolmveerand vastajatest tõenäoliselt risti lahtrisse “Monumentidega ei võidelda”.
Valimisliidu Tartu Heaks linnapea kandidaat Jüri Kõre ei toeta lihtsustatud ajaloo- ja elukäsitlust. „Minu arvates, ei ole Eesti Rahva Muuseumi hoone ehitatud endise Tartu sõjaväelennuvälja lõppu mitte selleks, et unustada, vaid ikka selleks, et mäletada ning paljusid meid puudutanud ajaloosündmuste puhul ka mälestada,” ütles Jõri Kõre. „Keeruline on mälestust hoida üksikute inimeste mälus, eriti praegusel tõejärgsel ajastul on seda lihtsam teha nendesamade monumentide kaudu,” lisas Kõre.

Raadi nooremad elanikud soovivad, et kodu lähikonnas oleks rohkem võimalusi laste ja noorte vaba aja tegevusteks. Osaliselt on seda soovi aidanud täita Tartu Seikluspark, kuid linnaosa on rohkemat väärt. Valimisliidu Tartu Heaks liige Vahur Kollom on Raadi-Kruusamäe linnaosa elanikuna toetanud kaasava eelarve raames Mai Mitti ideed rajada Raadile Spordipark. „Idee, et pargis oleksid rulapark veekindlast vineerist rampidega, püramiidikujuline ronila, takistusrada või parkuurielementidega ronila, oli toetamist igati väärt. Samuti võiks olla seal jalgpalliväravatega plats ning väike korvpalliplats,“ arvas Kollom.

Valimisliit Tartu Heaks kavandab valijatelt mandaadi saamise korral kujundada Raadi pargi lastepargiks, ehk tuleviku tartlaste pargiks.

Lisainfo: kalmus.t@gmail.com, tel.56619303
Jüri Kõre, tel 53402123
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 years ago

Tartu Heaks
View on Facebook