Kesklinn
Jätkame kortermajade renoveerimise projekti. Koostöös ühistutega parandame tasulise parkimisala elanike parkimisvõimalusi. Toetame Maarja kiriku remonti.
Vaksali
Kavandame riigimaja praeguse raudteejaama taha.
Maarjamõisa
Korraldame meditsiinilinnaku klientide parkimise kohalike eluolu võimalikult vähe häirival moel. Planeerime teenindusasutusi töötajatele, üliõpilastele, naabruskonna asumite elanikele.
Veeriku
Ehitame sotsiaalkeskuse (päevakeskuse).
Tammelinn
Leiame kiire lahenduse ülekoormatud Tamme kooli tingimuste parandamiseks.
Karlova
Teeme koostööd perearstidega perearstikeskusele tänapäevaste ruumide leidmise nimel.
Ülejõe
Alustame vabaujula uuendamist, korraldame konkursi piirkonna arendamiseks. Leiame lahenduse Anne kanali vee puhtana hoidmiseks.
Kruusamäe-Raadi
Jätkame Raadi piirkonna arendamist kultuuri-, spordi- ja vaba aja piirkonnana. Muudame Raadi pargi „võidupargist“ lastepargiks.
Supilinn
Kaasajastame linnaosa infrastruktuuri (teed-tänavad, tänavavalgustus, sadevee kanalisatsioon).
Tähtvere
Päästame Tähtvere laululava kaasates erainvestori tema haldamisse; suurendame kultuuri, spordi ja vaba aja ürituste mahtu.
Annelinn
Taastame Annemõisa pargi ja parandame sel moel linnaosas spordi- ja puhkevõimalusi. Rajame uusi avalikke parklaid. Remondime Sõpruse silla ja teeme annelinlaste kooli- ja kodutee turvaliseks.
Ihaste
Leiame koos Luunja vallaga lahenduse Ihaste ja Uus-Veeriku elanikele kohapeal lastehoiuks.
Variku
Variku kooli renoveerimisel peame silmas vajadust kasutada koolimaja kogukonnakeskusena.
Ränilinn
Lahendades Tamme kooli ülekoormuse probleemi parandame sel moel ka Ränilinna laste õppimisvõimalusi.
Tähvere vald
Viime lõpule valla ja erasektori ühisprojektina kavandatud hooldusasutuse rajamise idee.

Nimekiri ei ole lõplik – täiendame seda valmiskampaania jooksul laekunud tagasiside põhjal.

Loe edasi!

I Inimkeskne ja haridussõbralik linn II Kogukondlik ja keskkonnasõbralik linn III Töökas ja ettevõtjasõbralik linn IV Asjatundliku, läbipaistva ja kaasava juhtimisega linn V Olulised investeeringuid vajavad objektid linnaosade kaupa