Olen Tartus sündinud, üles kasvanud ja elan siin. Tartus on tehtud palju häid otsuseid, mille üle saan uhkust tunda. Mind ajendas kandideerima palju asjaolusid, millest valdav enamus on ära toodud järgnevas kirjutises: Minu valik on valimisliit.

Valimisliidu programm on põhjalik, kuid tooksin esile üksikud teemad:

  • Lasteaia kohatasu peab lahti siduma alampalgast;
  • Elukestev õpe on oluline igal eluhetkel ja vananema peab väärikalt;
  • Raadi-Kruusamäe elanikuna pooldan Raadi piirkonna arendamist kultuuri, spordi, vaba aja ja huvihariduse piirkonnana;
  • Transpordi ja liikluse kvaliteedi tõstmine. Ühistranspordi küsimustes on oluline koostöö teiste kohalike omavalitsusüksustega. Parkimisprobleeme ei lahenda tasulise parkimisala laiendamine. Tartule on olulised head rahvusvahelised ühendused maailmaga;
  • Otsused peab langetama neid puudutavatele isikutele võimalikult lähedasel tasandil. Pooldan valimisringkondade taastamist valimiste ajal Tartus.

Lisainfo: www.vahurkollom.ee