Pean Tartu linna suurimaks küsimuseks linnaeelarves tulude suurendamist ja läbi aruka planeerimise kulude optimeerimist. See kõik on oluline, et remontida lagunevad koolimajad/lasteaiad, sillad, teed, laululava, spordihooned ja teised rajatised, mis eeldaksid kokku tublisti üle 100 miljoni euro mida täna linnakassas ei ole. Lasteaednike, õpetajate ja sotsiaaltöötajate palgatõus ei saa tulla enne, kui linna valitsemine muutub professionaalsemaks ja vähem sõltuvaks parteipoliitikatest ja erakondade huvidest.

Tuleb leida lahendus kuidas peatada maksumaksjate kaotamine rikastele naabervaldadele. Piirkonna maksimaalset arengut silmas pidades ei ole vaene linn ja rikas rõngasvald hea lahendus. Sellises olukorras jäämegi me inimesi Tallinnale kaotama.

Paar aastat tagasi tehtud ühinemisettepank naabervaldadele oli ette määratud läbi kukkuda. Linnavalitsusel tuleb välja töötada uued ühinemistingimused, millest võidaksid nii Tartu, Luunja, Ülenurme valla kui ka Tartu linna kodanikud.

Suur osa Tartus õppinud noori sooviks soetada omale kodu Taaralinnas või selle ümbruses, kuna siin on meeldiv elukeskkond. Paraku saab samas ametis töötaja Tallinnas suuremat palka. Kiirem rongiühendus Tartu-Tallinn liinil jätaks nii mõnegi inimese koos perega Tartusse elama. Täna tuleb paljudel tallinnlastel hommikul tööle jõudmiseks varuda mitukümmend minutit. 1h ja 20 minutiga Tartu vaksalist Balti jaama jõuda looks paremad võimalused Tartust Tallinnasse tööle käimiseks. Kiirem ühendus loob paremad võimalused rahvusvaheliste konverentside ja suurürituste korraldamiseks.

Mõistagi peab ka linn ise pingutama uute töökohtade tekkimise nimel.

Pereisa, kaitseliitlane, korporant
Hobid: Sport, mälumäng, kaunid kunstid
Moto: Kui meie ei tee, kes siis veel!