Lugupeetud tartlased!
Kandideerin Tartu linnavolikokku, sest Tartu ja tartlaste käekäik on mulle südamelähedane. Eelmiste valimiste tulemusena sai minust linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liige. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli infokorralduse erialal. Praegu olen religiooniuuringute magistrant. Olen abielus ja kolme täiskasvanud lapse ema.

Soovin, et kõikidel inimestel oleks võimalik leida oma kodulinnas tööd, mille eest saadav tasu võimaldaks neil rahulikult ära elada. Tahan aidata kaasa, et Tartu Linnaraamatukogu saaks kesklinnas uue hoone, mis vastaks kõigiti sellele, mida inimesed ootavad kaasaegselt rahvaraamatukogult. Hoolitsen selle eest, et Tartu linna bussiliikluse paremaks muutmine püsiks jätkuvalt päevakorral. Tartu linnas tuleb jätkata Eesti rahva ja kultuuri jaoks oluliste sündmuste ning isikute mälestuse jäädvustamist. See rikastab ja teeb linnapildi kaunimaks.

Hea meel on tõdeda, et minu mõtted pühendada Taara puiestee algusosas olev haljasala Arnold Matteuse mälestusele on saanud tagasisidet linnavalitsuselt ning Tähtvere Seltsilt ja läinud käiku.

Armas kaaslinlane! Iga tartlase arvamus on tähtis. Mõtleme üheskoos ja teeme head mõtted teoks!

Kontakt: pirettarto77@gmail.com