Olen supilinlasest keskkonnakaitsja ja kodanikuühiskonna aktivist, kes Tartus sündinud, koolis käinud ja siin teadusmagistri kraadi kaitsnud. Soovin, et linna poolt tehtavad otsused oleks asjassepuutuvate huvilistega korralikult läbi arutatud, olgu huvilisteks siis linnaosaseltsid, koerapidajad või ametiühingud. Olen erinevaid kodanikuühendusi juhtides aastakümneid seisnud avalike huvide kaitsel erinevates planeeringutes ja näen, mida Tartus selles valdkonnas muuta. Tartu peaks olema eeskujuks, kus viia sisse siduvate rahvahääletuste süsteem, mille toimimist nägin lähedalt, töötades 5 aastat Šveitsis Genfis ÜRO ühe arenguabiprogrammi juhina. Tööreisidel erinevatesse linnadesse 50 riigis olen näinud praktilisi lahendusi, mida Tartuski üle võtta.

Soovin, et Tartu oleks avatum. Linnavalitsus peab küsima ülikoolidelt ja siin tegutsevatelt ettevõtetelt, kuidas pakkuda paremat keskkonda, et elu edeneks. Linnaparkide säilitamine, lastehoiu paindlike lahenduste leidmine ja kvaliteetsete transpordiühenduste pakkumine on üheks osaks sel teel. Mõttetu konkurents naabervaldadega peab asenduma siira sooviga leida lahendusi koostööks hariduse, prügimajanduse ja teistes valdkondades.

Toetasin eelmistel valimistel nõu ja jõuga Vabakunda, olen olnud Tartu volikogu linnamajanduskomisjoni liige, juhtinud Erakond Eestimaa Rohelised volikogu ning töötanud nõunikuna Euroopa Parlamendis Brüsselis. Oman piisavalt poliitmaailmast piisavalt kogemusi, et aidata valitaval Tartu volikogul näha sõprade ärihuvist või järgmistest valimistest kaugemale.
Kontakt: www.mardiste.ee