Olen sündinud 1966. aastal ja kaitsnud 2000. aastal Tartu Ülikoolis keskkonnafüüsika doktorikraadi. Töötan TÜ füüsika instituudis õhusaaste modelleerimise vanemteadurina. Eesti inimestele olen võibolla enim tuntud oma ilmaprognooside ja -kommentaaridega Maalehes ning mitmetes teistes väljaannetes.

Olen osalenud kümnete tööstusobjektide keskkonnamõjude hindamistes ning mul on kujunenud vilumus eristada faktiteadmisi elukeskkonna kohta arvamustest, trafaretsetest ettekujutustest ja müügimehe jutust.

Minu jaoks on olulisimad valimiste teemad tõenduspõhine lähenemine Tartu linna territooriumile kavandatava ESTFOR tselluloositehase keskkonna- ja terviseriskidele ning erakondlike jõujoonte osatähtsuse vähendamine linna juhtimisel.

Erakond Eestimaa Rohelised aktiivse liikmena pean vajalikuks siduva, rahvaalgatusel põhineva rahvahääletuse võimaldamist Tartus. Fraktsioonidele volikogus mõjub distsiplineerivalt, kui linnarahval on võimalus nende kokkulepitud otsuseid parandada. Maailmavaatelised vaidlused toimugu riigikogus seaduste ja strateegiate üle, omavalitsus peab tegelema praktilisemate asjadega.

Kuuludes Eestimaa Roheliste juhatusse, olen alates 2013. aastast osalenud mitmetel Euroopa ja maailma roheliste foorumitel ning on hästi tuttav rohelise maailmavaate alustõdedega ning nende elluviimisega maailma eri paigus. 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel kandideerisin Eestimaa Roheliste esinumbrina ning 2015.a. riigikogu valimistel esindasin rohelisi Tartu linnas. 2013. aasta Tartu linnavolikogu valimistel kandideerisin valimisliidu Vabakund nimekirjas.