Edasi üheskoos ja üksikuti. Noore tartlasena näen palju võimalusi arendada olemasolevaid süsteeme ning ka leida lahendusi tulevastele probleemidele. Ma leian, et kogukonnad ei saa kollektiivselt saavutada oma eesmärke olles üksikute indiviididena nõrgad ja arad. Üksikisiku tugevdamiseks peab juba noorelt olema piisavalt haritust ja tahet läbi viia arengut oma mõjuväljas. Teiste kaaslaste tugevusi nähes saame ka enda elu parandamiseks indu ning näeme ka lõpuks enda tugevust. Tervishoius tegeledes näen liiga palju raisatud aega ja kulu.

Sotsiaalses alas näen liiga palju mõistmatust ja seaduse lugemist. Peaksime sel sajandil jõudma sinnamaile lõpuks, et abivajaja ei peaks tõestama kõigile kuivõrd vaevatud ta on puhtalt abi saamiseks, vaid saaks ka enne kuristikku oma abi kätte, olgu see nii meditsiinis kui ka sotsiaalvaldkonnas laiemalt. Kohalikul tasandil saab luua esimesed töötavad eduka mudelid, hiljem ka üleriigiliselt. Niimoodi saame igaühe tuua ülespoole – tirime koos üksteist kõrgemale.

kristokaru@hotmail.com