Meie kodulinnaga olen seotud aastast 1993 kui alustasin õpinguid Tartu Õpetajate Seminaris ja jätkasin Tartu Ülikoolis. Olen abielus, kahe poja ema. 2001. aastast töötan Tartu Rahvusvahelise Kooli direktorina. Mul on alati väga hea meel kui mõni pere valib oma uueks kodulinnaks Tartu või otsustab siia naasta. Tartu poeb südamesse!

Soovin volikogus töötada Tartu laste ja elukeskkonna heaks.

  • Kõik Tartu lapsed, olenemata emakeelest, rahvusest, kultuurilisest taustast ja võimetest, peavad koolis ja lasteaias saama just talle vajaliku toe. Rohkem julgust, paindlikkust ja uuenduslikkust õppetöö korraldamisel!
  • Koolide ja laste reastamine ei ole väärtus. Loobuda tuleb kõikidest 1. klassi koolikatsetest ja mitte osaleda eksamitulemuste põhjal koolide järjestamises.
  • Tartu koolihooned muutuvad tasapisi kenamaks. Loodud võimalusi tuleb kasutada mitmekülgselt. Koolimaja saagu linnaosa keskuseks, kuhu koondub lisaks koolitundidele ka piirkonna huvi-, kultuuri- ja seltsitegevus. Õhtusel ajal tuledes koolimaja loob turvalise ja kaasava tunde.
  • Pargid, matkarajad ja jõeäär peavad olema kutsuvad. Vajalike olmetingimuste (korralikud tualetid) puudumine ja parkide elutus pigem peletavad.

Kontakt: kristiaria@hotmail.com