Esimese poole elust olen elanud Tallinnas, teise poole Tartus, vahepeatusi on toimunud erinevates riikides ja mandritel. Tartust eemal olles tundsin sarnasust Bernard Kangro tõdemusega sellest linnast: „Sa ei pääse siit välja iialgi, kuigi tahaksid.“

Tartuga sidusid mind Tartu Ülikool, õpingud ja töö geograafia instituudis, samuti tegevus Eestimaa Looduse Fondis. 2013. a liitusin Vabakunna liikumisega ja osutusin valituks Tartu volikokku, mis avas hoopis uue pale Tartust. Senini vaid enese, lähedaste, sõprade ja tuttavate jaoks hubaseks ning õdusaks saanud linnaelust kukkusin välja ja sain kokkupuute Tartu võimukoridoridega ning selle väljakutsetega. Selles on nii meeldivat, huvitavat, vastuolulist, vahel ka jäikust, bürokraatiat ja stagnatsiooni – kõike omajagu.

Olen seisnud selle eest, et volikogu ja linnavolikogu järgiks tema varasemaid suuniseid, nagu lasteaiakohtade kohatasu äkilisest tõusust loobumine, mida ei olnud kavandatud pikemaajalises eelarvestrateegias; selguse loomine haridusasutuste investeeringuvajadustes; linnapeade paktis võetud eesmärgi saavutamine taastuvenergia osakaalu suurendamisel; bussijaama planeeringu puhul seismine selle eest, et reisijatel jääks vaba ruumi kaupluste vahele ja oleks ruumi bussi peale minekuks jpm.

Minu peres kasvab väike poeg. Töötan Eestimaa Looduse Fondis soode taastamise ja kaitse teemadel. Vabast ajast osalen matkadel ja purjetan, kaasa löön ka Lodjaseltsi tegevustes, hobiks ka küüslaugukasvatus.

Mulle olulised teemad:

  • Suurendada investeeringuid haridusse ja haridusega seotud inimestesse, et see suur aeg ja töö, mida koolielu võtab, kulgeks võimalikult heades tingimustes.
  • Liikumine mugavaks ja turvaliseks Tartu siseselt ja välistelt, rõhuga ühistranspordile ja kergliiklusele.
  • Tartu rohealade kasutuse mitmekesistamine. Välistada võimalus, et siinse suurtööstuse arengud halvendaks linna kui ka terve Eesti keskkonnaseisundit.

jottsa@gmail.com, tel 5295933