Tartu – just nii hea nagu tartlased teevad!
Sündisin Väike-Maarjas 1953 aastal, paar kuud enne isakese Stalini surma. Hariduse olen saanud Kaareperes ja Tartus, geograafiakandidaadi kraadi Leningradis. Kõige kauem on minu tööandja olnud Tartu Ülikool, hetkel olen sotsiaalpoliitika lektor. Töö volikogus ja kolm korda täidetud abilinnapea amet Tartu Linnavalitsuses on andnud mulle poliitilist ja erialast kogemust. Kolmele lapsele olen isa ja neljale vanaisa. IRL liige 1996 aastast.
Tahame näha Eestit Põhjamaana!

Selleks et olla Põhjamaa osa, peab Tartu

  • Omama tugevat majandust. Tänapäevased, nii kapitali kui teadmiste mahukad töökohad, on Tartus oodatud. E-teenuste arendamine kohaliku elukorralduse osana on vältimatu.
  • Omama võimekat kohalikku juhtimist. Tulude jaotus riigieelarve ja kohaliku eelarve vahel viimase kasuks on haldusreformi osana hädavajalik. Hea ühendus maailmaga on tartlaste vaatenurgas eesmärk. Kuid ühtlasi on see kohalike tulude kasvu allikas.
  • Omama säästvat elukorraldust. Lapsi ja noori eelistavate poliitikate kõrval on vältimatu tähelepanu nõrgematele kogukonnaliikmetele. Kogukondade võimuses on asumite keskkonna kõrval toetada naabruskonnas teenuste arendamist.

jyrikore@gmail.com; 53402123