Valimisliit "Tartu Heaks"

Heade mõtete linnast heade tegude linnaks!

Oleme erakondadeülene kodanikeühendus. Tahame muuta Tartu elu ja linna juhtimise selliseks, et siin oleks hea elada ja töötada. Tartu ülikoolilinna ja Eesti hariduskeskusena on heade mõtete kasvulava, siin on palju tarku ja oma kodulinna armastavaid inimesi. Palju rohkem tartlaste häid mõtteid peab saama heade tegudena ellu viidud . Meie valimisliidu nimi kannab sõnumit, et saame ja tahame tegutseda TARTU heaks. Tahame Tartu elu korraldada koos tartlastega nende arvamust arvestades - Tartu kuulub tartlastele.

Kandidaadid
Jüri-Ott Salm
Jüri Kõre
Kristi Aria
Laili Jõgiaas
Merle Jääger
Vahur Kollom
Peep Mardiste
Auvo Sakari Neuvonen
Kalle Pilt
Piret Tarto
Kristel Vissor
Jüri Ginter
Toomas Ginter
Elin Grigorovitš
Mart Jüssi
Marko Kaasik
Lembit Kalev
Toomas Kalmus
Kristo Karu
Janek Kivisalu
Urmet Külaots
Arvo Lehemets
Heiki Lill
Märt Läänemets
Raik-Hiio Mikelsaar
Henry Narits
Ilmar Peeter Part
Margus-Tarmo Pihlakas
Vahur Põldsam
Heino Ritsman
Avo Rosenvald
Erki Saksing
Alvar Tipp
Priit Humal